International Scientific Council


• Professor Włodzimierz Fehler (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)

• Professor Igor Gretskiy (St. Petersburg State University)

Professor Bogusław Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna)

Professor Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jasna Pawła II)

• Professor Victor Shadurski (Belarusian State University)

• Professor Alicja Stępień-Kuczyńska (University of Lodz)

• Professor Andrzej Wierzbicki (University of Warsaw)

• Professor Valeriy Bortnikov (Lesya Ukrainka Eastern European National University)

• Dr hab. Piotr Wawrzyk (University of Warsaw)

• Dr Agnieszka Bryc (Nicolaus Copernicus University)

• Dr Andrey Rusakovich (Belarusian State University)